JAPKE, JABLANE IN TOKC

Projekt »Japke, jablane in tokc« se izvajaja v sklopu operacije razvoj inovativnega integralnega turističnega produkta. Projekt je nastal s finančno pomočjo Ministerstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Za vsebino informacij je odgovoren Kamp Menina d.o.o. Organ upravljanja, določen za izvajanje Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020. V okviru projekta bomo razvili nov turistični proizvod, katerega zgodba temelji na avtohtonih slovenskih jabolkih. Naziv produkta je “Japke, jablane in tokc” ter zajema aktivnosti obiranja jablan ter pripravo izdelkov iz jabolk. V okviru novega turističnega proizvoda bomo prirejali prireditve, ponudbo hrane bomo sproti razvijali in dodajali v ponudbo naše restavracije. Področje, ki bo zasajeno z jablanami, bo v poletnih dnevih zagotavljajo senco ter sprehajalne poti za goste. V ponudbo je vključeno spoznavanje okoliških znamenitosti, med katere spadajo tudi objekti kulturne dediščine. Cilji operacij so:

  • Oblikovati ponudbo integralnega turističnega produkta, ki vključuje načela trajnostnega razvoja ter gostom predstaviti zgodovino, kulturno in jabolčno kulinariko naše regije.
  • Usmeritev v digitalno trženje turističnega produkta in oblikovati ustrezne trženjske poti ter promocijske kanale.
  • Pospešiti razvoj turistične dejavnosti v regiji in vključiti ostale deležnike v izvajanje turistične ponudbe.
  • Širiti razpoznavnost kampa tudi izven Slovenije in povečati prihodke od prodaje na tujem trgu.
  • Doprinesti k razpoznavnosti Slovenije kot turistične destinacije.

Namen operacije je popestritev ponudbe v jesenskem času in zmanjšanje sezonskih nihanj. Financiranje 30% (79.650,00 €) lastnih sredstev in 70% (185.850,00 €) javnih sredstev. Rezultati operacije se že kažejo v povečanju števila gostov, večji prepoznavnosti, povečanju števila nočitev in prihodku ter pridobitvi eko znaka, Zeleni ključ.

www.eu-skladi.si
facebook sharing button Deli na Facebook
twitter sharing button Tvitaj
linkedin sharing button Deli na LinkedIn
email sharing button Pošlji e-sporočilo
messenger share button Pošlji na Messenger
Pravila kampa Menina Splošni pogoji poslovanja Politika piškotkov Politika zasebnosti Delovna praksa v Menini Zemljevid spletišča