NADGRADNJA DRUŽINSKEGA ADRENALINSKEGA IZZIVA

Nadgradnja adrenalinskega družinskega izziva regije nastaja s finančno pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželja (pristop Leader) preko LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline. Organ upravljanja za Program razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Projekt delno financira EU.

O OPERACIJI

Slovenija vsako leto z svojimi naravnimi dobrinami pritegne vedno več turistov. Izredno močna naravna danost je zgornja Savinjska dolina. V dolini bomo uvedli nadgradnjo programa imenovanega Adrenalinski družinski izziv, ki ga bomo v zelo okrnjeni verziji začeli izvajati v letu 2019. »NADI« bo pritegnil več slovenskih turistov, še posebej več aktivno naravnanih družin. Poudarek izziva bo na povezovanju družin z različnimi športnimi panogami. Družine se bodo v letošnjem letu pomerile v teku, pohodu, raftingu in adrenalinskem parku. Namen operacije je z prihajajočimi leti razviti program, ki bo ob tempu službe, šole in obveznosti družino ob doživljanju aktivnosti še bolj povezal. Adrenalinski izziv želimo razviti do te mere, da bo postal tradicija. Adrenalinski izziv bo potekal vsako leto ob primernem vremenu, en vikend, konec junija ali v začetku julija.

Pri organizaciji adrenalinskega družinskega izziva se bomo v prihodnje povezali s ponudniki nastanitvenih zmogljivosti, športa in turistične animacije v dolini. Lokacija festivala bo kamp Menina. Poleg tekmovanja v športih bomo družinam ponudili paket, poln doživetij in novih izkušenj. Program bo potekal celostno, z vključenimi nočitvami v mobilnih hiškah, vso hrano in dodatno animacijo za odrasle in otroke. Namen je v prihodnosti privabiti čim večje število družin, ki se bodo v regijo ob pozitivni izkušnji tudi vrnile. Z »NADI« bomo povečali zasedenost namestitvenih zmogljivosti v času nizke sezone v celotni regiji in razširili prepoznavnost doline, kot športne destinacije, ki je primerna za družine.

CILJI

Povečati prepoznavnost savinjske regije kot družinam prijazne destinacije

Družinam predstaviti pomen zdravega načina življenja in skrbi za okolje

Širši javnost približati športne aktivnosti, ki niso najbolj tipične

Širiti pomen povezovanja med ponudniki, ki izboljšuje možnost organizacije in zadovoljstva med udeleženci

Razvoj in spodbujanje podjetniške dinamike – z nadgradnjo adrenalinskega družinskega izziva želimo program čimbolj razvijati v prihodnjih letih, mogoče tudi do te mere, da se pokaže priložnost za novo delovno mesto.

Izboljšanje pogojev za življenje v lokalnem okolju – Z razvojem adrenalinskega družinskega izziva bomo pripomogli k večji vključenosti lokalnih prebivalcev, saj bomo z aktivnostmi povezali med seboj ponudnike v savinjski regiji.

Ohraniti doseženo stopnjo varstva okolja in izboljšati trajnostno rabo naravnih virov – Z ozaveščanjem družin o trajnostni rabi virov bomo pripomogli k ohranjanju narave. Z dodatnimi aktivnostmi, ki jih bomo nudili družinam, bomo z naravnimi viri ravnali trajnostno, saj so popolnoma neškodljivi okolju in s tem prispevali k ohranitvi obstoječih naravnih danosti

Izboljšanje socialne mreže – z vključenostjo starejših in ranljivih skupin, ki se bodo imele priložnost predstaviti na adrenalinskem družinskem izzivu z možnostjo prodaje raznih izdelkov.

AKTIVNOSTI

Promocija za pridobitev večjega števila družin.

Razširitev dosedanjih športnih aktivnosti in uspešna priprava novih aktivnosti.

Izvedba nadgradnje operacije adrenalinski družinski izziv.

Vodenje in koordinacija operacije.

REZULTATI

Ob nadgradnji festivala bo povečano število obiskov družin, vsako leto vsaj 15 družin več.

Nadgradnja dosedanjih programov ob povečanem številu družin – Nadgradnja organizacije raftinga, pohodništva in organizacija v adrenalinskem parku.

Večja prepoznavnost Kampa Menina.

Večja prepoznavnost regije.

Večja ozaveščenost družin o zdravem načinu življenja.

Večja povezanost med družinami.

Povečana vključenost izvajalcev storitev – animacija za otroke, predavatorji o zdravi prehrani, ambasadorji športa itd.

Evropska komisija in Program za razvoj podeželja

facebook sharing button Deli na Facebook
twitter sharing button Tvitaj
linkedin sharing button Deli na LinkedIn
email sharing button Pošlji e-sporočilo
messenger share button Pošlji na Messenger
Pravila kampa Menina Splošni pogoji poslovanja Politika piškotkov Politika zasebnosti Delovna praksa v Menini Zemljevid spletišča